Vill du bidra till Svenska kyrkan Jönköpings arbete med att skapa synliga, attraktiva och öppna mötesplatser där var och en som bor eller vistas här kan möta sig själv, andra och Gud? Här hittar du de tjänster som är lediga just nu.

Församlingsdiakon till Kristine kyrka

Mitt i Jönköping, i stadens östra centrum, ligger sedan snart 350 år Kristine kyrka. Många människor söker sig dagligen hit för en stund av stillhet, samtal, ljuständning och för att ta del av gudstjänster och ett rikt musik- och körliv. Här vill vi att alla ska känna sig välkomna – till lekkyrkan och katedralen med sina låga trösklar.

Om tjänsten

Som församlingsdiakon i Kristine kyrka verkar du mitt i stadens puls och har möjlighet att knyta kontakter med både församlingsbor och samhälle. Inom verksamhetsområdet bor cirka 6000 människor och området är en blandning av bostäder, handel, arbetsplatser, samhällsservice och restauranger.

I församlingen finns du med som en resurs i arbetet med alla generationer och du har en självklar roll i gudstjänstlivet. Ditt arbete rymmer traditionella diakoniuppgifter men du arbetar också med att utveckla och finna nya arenor för församlingens diakoni. Genom nätverkande finns möjlighet att jobba tillsammans med andra samhällsbärare och bidra med kyrkans diakoni in i det som är stadens mötesplatser.

Din kompetens

Du är diakonvigd eller antagen under utbildning till diakon i Svenska kyrkans ordning.

För att lyckas i ditt uppdrag lägger du stor vikt vid att vara närvarande och tillgänglig i verksamhetens och människors vardag. Du är trygg i din kallelse och finner glädje i att sprida evangelium i både ord och handling. Du släpper gärna in såväl kollegor som ideella medarbetare i det diakonala arbetet och bidrar med diakonala perspektiv i många delar av det som är församlingens uppdrag. Du verkar i såväl kyrkorummet och gudstjänsten som ute i samhället och är bekväm med att röra dig i miljöer som ibland kan vara utmanande.

Vi som blir dina kollegor lägger stor vikt vid att jobba tillsammans - med olika uppgifter men med samma mål. Hos oss är skratten många och det finns en stor vilja att samarbeta och lyfta varandra.
För att du ska trivas hos oss är du en lagspelare som är beredd att hjälpas åt när så behövs.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100 %.
Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen att söka tjänsten som diakon i den stora kyrkans möjligheter och bidra till Svenska kyrkan Jönköpings gemenskap och utveckling!

Kontaktpersoner

Erik Dreier, arbetsledande komminister, 036-31 45 31

Fackliga kontaktpersoner

Vision – Helena Fyhr Abrahamsson 0708-62 46 31
SSR – Johan Hutamaa, 073-419 44 66
Kyrk-A – Johan Engvall, 0485-77099

 

Diakoni Jönköping
Ansök senast: 2021-03-26

Kyrkogårdsarbetare ferie 2021

Som ferieanställd kyrkogårdsarbetare är du med och tar hand om Jönköpings kyrkogårdar. Att bidra till att göra kyrkogården fin och välkomnande för andra är grunden i uppdraget. Inte sällan uppstår berikande möten med kyrkogårdens besökare.

Kyrkogård Jönköping
Ansök senast: 2021-04-01

Spontanansökan

Hittar du inte någon tjänst som intresserar dig just nu? Då kan du registrera en öppen ansökan för jobb i Svenska kyrkan Jönköping.